De oorsprong van Kendo

Samurai

Samurai

Kendo is een eeuwen oude sport die voortkomt uit samurai verchtkunst. Het vechten met het zwaard in Japan dateert van ongeveer 500 na christus. De eerste zwaarden kwamen via China in Japan terecht. Rond het einde van de 8e eeuw ontstaat de zwaardkunst die we nu in het Kendo nog steeds terug zien. De nadruk ligt op snij bewegingen, daarnaast worden enkele steekaanvallen gebruikt. In de periode daarna wordt de zwaardkunst verder ontwikkeld en ontstaan de Bushi, de vechtende klasse. Vanaf de 14e eeuw krijgen de Bushi steeds meer macht. Deze periode wordt gekenmerkt door constante binnenlandse conflicten tussen verschillende groepen Bushi.

Pas in 1615 word Japan weer één land. In de Edo periode die daarop volgt verschuift de rol van de Bushi, tot dan toe beroepssoldaten, naar de rol van bestuurder. Het invoeren van confusianisme als staatsgodsdiensd veranderd de kijk op bushi. In deze periode krijgen de bushi een nieuwe gedragscode, Bushido, de weg van de krijger. Het belangrijkste princiepe van Bushido is Bun Bu Ryodo, literatuur en krijgskunst gaan hand in hand. In deze periode word het Kendo dat we vandaag de dag nog kennen ontwikkeld. De bogu en shinai worden ontwikkeld om op volle kracht te kunnen trainen zonder de trainingspartner te verwonden.

Als in 1867 de Meiji restauratie begint en Japan meer en meer op het westen wil lijken word Kendo steeds minder beoefend. In deze periode word Kendo echter opgepakt door de Japanse politie en mede dankzij Sakakibara Kenkichi leeft Kendo weer op. Er worden in deze periode kendo wedstrijden georganiseed waardoor Kendo weer in populariteit wint. In 1895 wordt de Dai Nippon Butokukai opgericht, dit is een voorloper van de Kendobond. In 1912 slaagt deze bond er in om een standaard Kendo te ontwikkelen. Kendo word dan ook actief op scholen beoefend.

Kendo omstreeks 1930

Kendo omstreeks 1930 in een landbouwschool

In de aanloop naar de tweede wereld oorlog wordt Kendo steeds nationalistischer tot in 1937 de Butokukai en de studenten Kendo renmei onder directe regeringscontrole komen. Het moderne Kendo wordt weer een tradiotionele krijgskunst waardoor de populariteit weer afneemt. Tijdens de bezetting door de geallieerden na de tweede wereldoorlig wordt Kendo verboden. Als in 1951 de bezetting beëindigd wordt keert het Kendo langzamerhand terug. Met het oprichten van de Zen Nihin Kendo Renmei (Z.N.K.R.) in 1952 word het Kendo terug gebracht in de Japanse samenleving. In 1970 worde de International Kendo Federation (I.K.F.) opgericht. Het doel van de Z.N.K.R. en de I.K.F. werd het beste verwoord door de toenmalige voorzitter van de Z.N.K.R.:
“We willen de mensen over de gehele wereld op de gemeenschappelijke basis van het kendo bijeen brengen, in vriendschappelijke wedijver met elkaar strijden, de vriendschap verdiepen en zodoende een bijdrage leveren tot wereldvrede en het welzijn, gefundeerd op budo seischin, de geest van de budo”